Logo Stichting Simonsfonds_RGB.jpg     Stichting Simonsfonds   

 

De Stichting Simonsfonds is opgericht op 18 september 1975 door de Nederlandse Anthropogenetische Vereniging op basis van een legaat van Mr. J.E. Simons. De stichting heeft tot doel het bevorderen van de studie van de erfelijkheid bij de mens en tracht dit doel te verwezenlijken door steun ten behoeve van het bezoeken van congressen en het financieel steunen van werkbezoeken van jonge onderzoekers.

 

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Prof. dr. R.M.W. Hofstra (voorzitter/secretaris), Prof.dr. H.P.J. te Riele (vice-voorzitter) en
Prof. dr. J.K. Ploos van Amstel (penningmeester).

     

Prof.dr. R.M.W. Hofstra en Prof. dr. J.K. Ploos van Amstel vertegenwoordigen de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica en Prof.dr. H. te Riele zal in het Simonsfonds optreden als vertegenwoordiger van de Nederlandse Genetische Vereniging.

Correspondentieadres:
Erasmus MC / Afdeling Klinische Genetica
Stichting Simonsfonds
Kamer EE 971
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM
email:
simonsfonds@erasmusmc.nl

     


Zie voor verdere informatie / aanvragen de vernieuwde website van de Stichting Simonsfonds via:  https://cluster15.erasmusmc.nl/simonsfonds/