Commissies

De NVHG heeft bij bestuursbesluit d.d. 25-06-1991, in samenwerking met de VKGN, een drietal commissies kwaliteitsbewaking in het leven geroepen. Deze commissies zien toe op de kwaliteit binnen de disciplines klinische genetica, DNA-diagnostiek en cytogenetica. Deelaspecten van kwaliteitsbewaking zijn o.a. procesbeschrijving en protocollering, opleiding, visitatie en infrastructuur.

Op 29-11-1996 heeft de ledenvergadering ingestemd met een statuutswijziging die inhoudt dat (het bestuur van) de NVHG verantwoordelijk is voor erkenning en registratie (alsmede opleiding en herregistratie) van klinisch genetische laboratoriumdisciplines waaronder klinisch cytogeneticus, klinisch moleculair geneticus en klinisch enzymoloog. Op 24 januari 1997 heeft het bestuur een ad hoc beroepserkenningscommissie geïstalleerd die een reglement zal opstellen en de voorbereidingen zal treffen om een permanente commissie te kunnen installeren.

Registratie Commissie Beroepserkenningen:

Zie website VKGL.